24.august 2017

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Na Vianoce by mala ku všetkým ľuďom zaletieť radostná zvesť: Boh vytvorený k obrazu a podobenstvu kráľov, cisárov, tyranov a referentov je mŕtvy. Ale narodil sa Boh, ktorý sa s nami, ľuďmi tak stotožnil, že „stať sa Bohom“ od tejto chvíle znamená to isté, ako „stať sa človekom“.

~F.J. Schierse ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
23.02.2006 -

Myšlienky... 40/2006
Téma: Jn 5, 25

650 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 25/2006
Téma: Utorok po 15. nedeli po ZSD / Gal 5, 11-21

399 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 26/2006
Téma: Pondelok po 19. nedeli po ZSD / Lk 6, 24-30

568 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 27/2006
Téma: Streda po 34. nedeli po ZSD / Mk 14, 43 – 15, 1

407 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 28/2006
Téma: Piatok po 33. nedeli po ZSD / Mk 14, 3-9

455 / 0 
17.02.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

673 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 29/2006
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

574 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 30/2006

751 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 31/2006
Téma: Lk 21, 1-2

655 / 0 
17.02.2006 -

Myšlienky... 32/2006
Téma: Mk 13, 32

576 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 16/2006
Téma: Streda po 12. nedeli po ZSD / 2 Kor 9,12 - 10,7 / Vďačnosť

494 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 17/2006
Téma: Streda po 14. nedeli po ZSD / Gal 3, 15-22

360 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 18/2006
Téma: Piatok po 14. nedeli po ZSD / Gal 4, 8-21 / Poverčivosť

358 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 19/2006
Téma: Piatok po 29. nedeli po ZSD / Hebr 11, 8-16

349 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 20/2006
Téma: Piatok po 32. nedeli po ZSD / 2 Pt 1, 1-10

232 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 21/2006
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

429 / 0 
10.02.2006 -

Homília
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

557 / 0 
10.02.2006 -

Homília
Téma: Márnotratného syna / Lk 15, 11-32

549 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 22/2006
Téma: Mk 13, 9

623 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 23/2006
Téma: Mk 13, 14

618 / 0 
10.02.2006 -

Myšlienky... 24/2006
Téma: Mk 13, 17

584 / 0 
07.02.2006 -

Homília
Téma: Kresťan a vďačnosť / Bohu mám vždy preukazovať vďačnosť za jeho dary / Lk 17,15-18

747 / 0 
07.02.2006 -

Homília
Téma: Kresťan a modlitba / Modlitba dokáže uzdravovať / Mk 1,29-39

1018 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 13/2006
Téma: Mk 13, 1

598 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 14/2006
Téma: Lk 18, 1

581 / 0 
07.02.2006 -

Myšlienky... 15/2006
Téma: Lk 18, 11

522 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1070 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

754 / 0 
01.02.2006 -

Homília
Téma: Mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

609 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 3/2006
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Lk 18, 18-27

480 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 4/2006
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

494 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 5/2006
Téma: Mýtnika a farizeja / Lk 18, 10-14

575 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 6/2006
Téma: Lk 17, 10

592 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 7/2006
Téma: Lk 19, 5

541 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 8/2006
Téma: Mk 12, 17

594 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 9/2006
Téma: Mk 12, 24

588 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 10/2006
Téma: Mk 12, 28

716 / 0 
01.02.2006 -

Myšlienky... 11/2006
Téma: Mk 12, 41

611 / 0 
05.01.2006 -

Myšlienky... 1/2006
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

989 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Mk 1, 1-8

693 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

932 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

961 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Lk 19,1-10 / Zachej ako Zachej?

1231 / 0 
05.01.2006 -

Homília
Téma: Lk 19,11-28 / Znásobujme svoje talenty!

1013 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 289/2005
Téma: Lk 8, 5

406 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 290/2005
Téma: Lk 9, 18

631 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 291/2005
Téma: Lk 9, 23

697 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 292/2005
Téma: Lk 9, 46

570 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 293/2005
Téma: Lk 9, 50

580 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 294/2005
Téma: Lk 10, 2a

510 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 295/2005
Téma: Lk 7, 4

598 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 296/2005
Téma: Lk 16, 19-21

613 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 297/2005
Téma: Lk 10, 23-24

501 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

808 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Kristovom narodení / Mt 2, 13-23

779 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

436 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Mt 2, 1-12

1065 / 0 
22.12.2005 -

Homília
Téma: Zbor Presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

963 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 298/2005
Téma: Mk 11, 25

554 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 299/2005
Téma: Mk 11, 33

507 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet