22.máj 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Aby predstavený prevzal zodpovednosť za rast druhých, musí sám kráčať po ceste zrelosti. Musí druhým dovoliť, aby ho viedli a sám musí chcieť rásť.”


~JEAN VANIER~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|
19.08.2006 -

Myšlienky... 232/2006
Téma: Mk 1, 22

842 / 0 
19.08.2006 -

Myšlienky...233 /2006
Téma: Mk 1, 23

952 / 0 
16.08.2006 -

Životopis
Téma: Sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort, kňaz, 28. apríl (31.I.1673 - 28.IV.1716)

638 / 0 
15.08.2006 -

Homília
Téma: O pravej úcte k Panne Márii

1313 / 0 
14.08.2006 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

541 / 0 
14.08.2006 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

548 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 228/2006
Téma: Mt 24, 27

764 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 229/2006
Téma: Mt 24, 42

779 / 0 
14.08.2006 -

Myšlienky... 230/2006
Téma: Mt 19, 6

662 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Múdrosť / Cit / Vášeň

710 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Človek / Vnútorná a vonkajšia hodnota

717 / 0 
12.08.2006 -

Archív
Téma: Lk 13, 1-9

856 / 0 
12.08.2006 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

817 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 224/2006
Téma: Mt 17, 14-15

824 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 225/2006
Téma: Mt 23, 13

689 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 226/2006
Téma: Mt 23, 23

672 / 0 
12.08.2006 -

Myšlienky... 227/2006
Téma: Mt 23, 29-30

704 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Silvester

1076 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mt 1, 21

919 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Sk 10, 34-38

496 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mlčanie / Slovo

968 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Mk 3, 1-6

717 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 5, 1-10

875 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Hebr 6, 10-20

925 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Víno

301 / 0 
04.08.2006 -

Archív
Téma: Vianoce

1210 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 214/2006
Téma:. „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru...“ (Ž 40, 5).

341 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 215/2006
Téma:. „Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde“ (Ž 86, 11).

262 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 216/2006
Téma:. „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní“ (Ž 34, 18).

289 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 217/2006
Téma:. „Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami...“ (Ž 8l, 14).

303 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 218/2006
Téma:. „Čujte dnes jeho hlas: «Nezatvrdzujte svoje srdcia...»“ (Ž 95, 8).

301 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 219/2006
Téma:. „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.“ (Ž 25, 6).

495 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 220/2006
Téma:. „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3).

312 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

903 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1155 / 0 
04.08.2006 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

1397 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 221/2006
Téma: Mt 20, 26-27

766 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 222/2006
Téma: Mt 21, 13

672 / 0 
04.08.2006 -

Myšlienky... 223/2006
Téma: Mt 15, 32

788 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

991 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi / Lk 18, 10-14

940 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

994 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

957 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1139 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

996 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1520 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1151 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1090 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa Zachráň svoju dušu

903 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 1. pôstna nedeľa / Boh čaká i na naše svedectvo (Dan 3, 1-97).

1153 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1110 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1029 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 2. pôstna nedeľa / Pokorná modlitba (Dan 3, 26-45).

618 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9, l

1061 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Mk 8, 34-38; 9,1

939 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 3. pôstna nedeľa / Príbeh o Zuzane (Dan 13, 1-64)

915 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1378 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

1132 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 4. pôstna nedeľa / Boh chráni tých, ktorí ho milujú (Dan 14, 1-42).

436 / 0 
21.07.2006 -

Homília
Téma: 5. pôstna nedeľa / Mk 10, 32-45.

1214 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet