22.júl 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Veľkou slávou Cirkvi je byť svätou s hriešnymi členmi.”

~Jacques Maritain ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|
13.01.2007 -

Myšlienky... 3/2007
Téma: Mt 2, 19-20

1209 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 4/2007
Téma: Mk 1, 4

718 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 5/2007
Téma: Lk 2, 21

859 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 6/2007
Téma: Mt 5, 13-14

1561 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 7/2007
Téma: Lk 2, 52

1002 / 0 
12.01.2007 -

Myšlienky... 2/2007
Téma: Skutky / Jak 2, 17

1075 / 0 
08.01.2007 -

Homília
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25,21

1243 / 0 
08.01.2007 -

Myšlienky... 1/2007
Téma: Jn 20, 31

1321 / 0 
08.01.2007 -

Úvaha
Téma: Mk 11, 24

614 / 0 
04.01.2007 -

Homília
Téma: Mária - Matka Božia i Matka naša / Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

2245 / 0 
02.01.2007 -

Homília
Téma: Panna Mária v dôvere veriaceho ľudu.

1962 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

942 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Jn 4, 5-42

1129 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Jn 4, 5-42

1014 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 446/2006
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Sk 11, 19-30

583 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 447/2006
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1360 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

2022 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 448/2006
Téma: Nedeľa Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Sk 20, 16-18; 28-36

722 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 449/2006
Téma: Nedeľa Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Jn 17, 1-13

1072 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

919 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1018 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20; Mt 28, 18-20

1208 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1286 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

917 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

943 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

727 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

727 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

928 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

829 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

768 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

758 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 450/2006
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

843 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 451/2006
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Kol 3, 12-16

591 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

843 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

702 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

791 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

899 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa po Povýšení úctyhodného a životodarného kríža / Mk 8,34 – 9,1

654 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Ochrana Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2140 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 452/2006
Téma: Nedeľa pred Bohozjavení / Mk 1, 1-8

605 / 0 
30.12.2006 -

Príhovor
Téma: Sobášny príhovor.

5475 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 453/2006
Téma: Lk 3, 4-5

864 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 454/2006
Téma: Mt 3, 17

1251 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 455/2006
Téma: Jn 1, 29b

968 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 456/2006
Téma: Mt 4, 17

1328 / 0 
27.12.2006 -

Homília
Téma: Bolesť a viera.

1359 / 0 
21.12.2006 -

Homília
Téma: Kristova láska / Rim 8, 35

1132 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,12-15 / Predsavzatie: Úcta k menu Božiemu.

1007 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 9,2-10 / Dajme úctu menu Pána Ježiša.

1070 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Jn 2,13-15 / Vec úcty.

943 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 3,14-21 / Nedeľa - čas oddychu.

1000 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Lk 2,41-51a / Sv. Jozef a práca.

1123 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 12,20-23 / Nedeľné ráno a hlas zvonov.

921 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Zvestovanie Pána / Lk 1,26-38 / Dôležitý oznam.

1763 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Kvetná nedeľa / Mk 14,1-15,47 / Hosanna a ukrižuj ho!

1228 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Zelený štvrtok / Jn 13,1-15 / Moja svätá omša.

1219 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42 / V kríži viďme svoju spásu.

1801 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Biela sobota / Mk 16,1-8 / Prázdny hrob.

1503 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 20,1-9 / Veľkonočné ráno.

888 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Mt 28,8-15 / Nesmieme mlčať.

1089 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet