17.december 2017

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak sa chytím Božích rúk, ktoré sa ma dotýkajú, nájdem absolútnu istotu, najspoľahlivejšie útočište.

~Edith Steinová~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
04.02.2007 -

Homília
Téma: Tridsiata druhá nedeľa cez rok A / Mt 25,1-13 / Prežiť zodpovedne svoj život

299 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Tridsiata tretia nedeľa cez rok A / Mt 25,14-30 / Každý sám je zodpovedný za svoju spásu

359 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok A / Mt 25,31-46 / Kristus Kráľ pozýva ku sebe všetkých

418 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Zvestovania Pána cez rok A / Lk 1,26-38 / Boh chce našu spoluprácu

375 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa cez rok A / Mt 4,1-11 / Hriech — vec veľmi vážna

997 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Druhá pôstna nedeľa cez rok A / Mk 9,2-10 / Vážne pozrime na Ukrižovaného

375 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Tretia pôstna nedeľa cez rok A / Jn 4,5-22 / Naša potreba stretnúť sa s Kristom

840 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Štvrtá pôstna nedeľa cez rok A / Jn 9,1-41 / Duševná slepota

798 / 0 
04.02.2007 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa cez rok A / Jn 11,1-45 / Pochopiť svoje umieranie

773 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Prvá adventná nedeľa cez rok A / Oznamuje sa nám príchod Krista / Mt 24,44

681 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Druhá adventná nedeľa cez rok A / Svet nás pozná podľa toho, ako žijeme / Mt 3,1-12

805 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie cez rok A / Lk 1,26-38 / Mária chce byť naším vzorom

1156 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Tretia adventná nedeľa cez rok A / Mt 11,2-11 / V advente učme sa tomu, čo chce od nás Pán

778 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Štvrtá adventná nedeľa cez rok A / Osobnosť svätého Jozefa stále poučná a aktuálna / Mt 1,18-24

1003 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša - polnočná cez rok A / Lk 2,1-14 / Najvýznamnejšia udalosť v dejinách ľudstva

888 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša - omša cez deň cez rok A / Stáročia neubrali na dnešnom dni / Jn 1,1-18

685 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Sviatok svätého Štefana - prvého mučeníka cez rok A / Mt 10,17-22 / Svätý Štefan nás učí vytrvať do konca

1092 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Svätá rodina cez rok A / Mt 2,13-15.19-23 / Pohľad našej rodiny na Svätú rodinu

1222 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - Nový rok cez rok A / Lk 2,16-21 / Nasledujme príklad Márie

601 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Zjavenie Pána - Traja králi cez rok A / Mt 2,1-12 / Boh si nás vedie

1189 / 0 
03.02.2007 -

Homília
Téma: Nedeľa Krstu Pána cez rok A / Mt 3,13-17 / Prežiť svoj krst

552 / 0 
29.01.2007 -

Myšlienky... 9/2007
Téma: Nechajte ma odísť do domu Otca / Prosba pápeža Jána Pavla II. v posledných chvíľach života.

1306 / 0 
27.01.2007 -

Myšlienky... 8/2007
Téma: ...aby všetci boli jedno... (Jn 17,21) / Jednota

1261 / 0 
15.01.2007 -

Homília
Téma: Milovať budeš Pána, svojho Boha / Mt 22,37 / Milujem - teda som!

1195 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: sv. Štefan / Sk 7,59-60

983 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 3, 22 / Jn 3,5

790 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 2,14 / 2 Kor 4,6

678 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Vianoce / Narodenie Pána /

1698 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 2, 11 / Vianoce / Narodenie Pána

1476 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Sv. Štefan

825 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Flp 2,6-7 / Jn 1,12 / Gal 4,4-5

835 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Flp 4,4.5 / Sof 3,17

574 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 14

693 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 17

709 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 18

699 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 4, 29

832 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 4, 48

858 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 3

689 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 6

695 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 8-9

678 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 26

674 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 5, 39

649 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 2

771 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 9

793 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 18

740 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 19

788 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 28-29

700 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 6, 67

534 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 7, 17

642 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 8, 25

712 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 8, 31-32

715 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 9, 2-3

776 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 9, 6

732 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 3/2007
Téma: Mt 2, 19-20

977 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 4/2007
Téma: Mk 1, 4

586 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 5/2007
Téma: Lk 2, 21

729 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 6/2007
Téma: Mt 5, 13-14

1241 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 7/2007
Téma: Lk 2, 52

864 / 0 
12.01.2007 -

Myšlienky... 2/2007
Téma: Skutky / Jak 2, 17

913 / 0 
08.01.2007 -

Homília
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25,21

1089 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet